Giới Thiệu

  • Sinh viên năm 4 trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Luật. 
  • Có kinh nghiệm 10 tháng thực tập tại Công ty Luật TNHH BLG.
  • Từng lead case về thành lập doanh nghiệp, M&A.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Soạn hồ sơ pháp lý, Soạn hợp đồng, Tư vấn pháp lý

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Microsoft Office Specialist Word 2010
Hiện Tại
Nơi Cấp: Microsoft
Microsoft Office Specialist PowerPoint 2013
Hiện Tại
Nơi Cấp: Microsoft
Microsoft Office Specialist Excel 2013
Hiện Tại
Nơi Cấp: Microsoft

Học Vấn

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Luật
2017
-
2019
Các hoạt động:Phụ trách mảng Nhân sự của Câu lạc bộ Sức Sống Mới - trực thuộc Đoàn khoa Quản trị
Nắm giữ chức danh Phó Chủ nhiệm.

Các dịch vụ của Thanh_Ngan

Soạn thảo/Sửa/Tư vấn Hợp đồng
Giá từ 500.000 đ
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Giá cố định 1.800.000 đ
Đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Giá cố định 1.700.000 đ
Thành lập doanh nghiệp/ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh...
Giá cố định 1.700.000 đ