Giới Thiệu

- Học Đạo diễn sân khấu 
- Từng học Đại học Sư phạm TPHCM
- Có kinh nghiệm viết kịch bản (kịch dài, phim ngắn, truyện tranh)
- Có kinh nghiệm chỉ huy biểu diễn
- Biết 2 ngoại ngữ: Anh và Trung
- Có kinh nghiệm biên/phiên dịch tiếng Anh (hoặc Trung)

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết kịch bản Dàn dựng chương trình Dàn dựng sân khấu hóa

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Sân khấu Điện ảnh
Đại Học,
Đạo diễn sân khấu
2016
-
2021
Các hoạt động:Tác giả của kịch bản sân khấu đầu tay Tham gia chỉ huy biểu diễn của một vài vở diễn Có kinh nghiệm viết kịch bản truyện tranh

Các dịch vụ của Thanh_Thanh_Phan

Viết Kịch Bản Đa Thể Loại, Đa Đề Tài, Ý Tưởng Mới Lạ
Giá từ 1.500.000 đ