Giới Thiệu

Chuyên thiết kế trong lĩnh vực in bao bì, logo, banner,......
nhiều năm.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế đồ họa

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Đại học,
Kỹ sư đồ họa,
Khá
2011
-
2015
Các hoạt động:Làm trong lĩnh vực thiết kế nhãn hàng, bao bì
Kỹ nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thiết kế bao bì, nhãn hàng, catalogue, logo,....

Các dịch vụ của Thanhtuan

Thiết Kế Chuyên Nghiệp Giá Mềm Nhất
Giá từ 300.000 đ