Giới Thiệu

Hello Im Thien and i'm a freelancer artist !!I live in Viet Nam and ha ve 4 year for this position!!

 CREATE CONCEPT 2D MOBILE GAME and ILLUSTRATION:

 Character (Human, Monster,Vechice,House ...)
 Enviroment. (Landscape , Background Game ,Poster . . )
Effect ,UI .

 CREATE ANIMATION.

 Animation by Spine 2D.
 Animation in Unity for artist.

 Partical effect for UI and action in game.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế nhân vật, thiết kế minh họa bìa sách, Animation Spine

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Tốt nghiệp Đại học Văn Lang Mỹ Thuật CÔng Nghiệp
Hiện Tại
Nơi Cấp: Đại học Văn Lang University

Học Vấn

Đại học Dân Lập Văn Lang
Đại học,
Thiết kế đồ họa.,
Khá
2012
-
2016

Các dịch vụ của ThienNupLum

Thiết kế Game Art và animation Spine!!
Giá từ 15.000.000 đ