Giới Thiệu

4 years of experience in 3d industry and 5 years in 2d drawing
Logo design

Kỹ Năng Chuyên Môn

3d rendering portrait Game 2d 3d Logo design

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của ThongDo

Nhận Thiết Kế Nhân Vật 3D
Giá 1 giờ 60.000 đ
Nhận Thiết Kế 3D Model, Làm Gia Công Game Đủ Thể Loại
Giá từ 3.000.000 đ
Dựng và thiết kế mô hình 2d/3d
Giá 1 giờ 70.000 đ