Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Thu Yên, tôi có khả năng về copy writer, content creative. Đam mê viết lách và sáng tạo nội dung là điều giúp tôi chinh phục cuộc sống 💪

Học Vấn

ĐH Hoa Sen
2019
Các hoạt động:Tham gia CLB truyền thông và tham gia quản lí một CLB thiện nguyện tại nơi tôi sống. Đang tham gia dự án startup cùng nhóm sinh viên.
Sinh viên Hoa Sen năng động, sáng tạo, mong muốn học hỏi và trải nghiệm không phải là con giàu vô dụng và chỉ biết ăn chơi!

Các dịch vụ của Thu.Yen.145

Viết bài quảng bá sản phẩm, thương hiệu, các bài viết giới...
Giá cố định đ