Giới Thiệu

Sinh viên năm 2 chuyên ngành Sư phạm Anh trường đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 
Ham học hỏi, dễ tiếp thu, hòa đồng
Có kỹ năng giao tiếp và có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Giao tiếp tốt, kiên nhẫn, dễ thích nghi

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Thu_Pham

Dịch Anh Việt - Việt Anh
Giá 1 giờ 150.000 đ