Giới Thiệu

Chuyên thiết kế website, Lập trình mobile app, UI/UX Design, Content marketing, Branding marketing...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế website, Lập trình mobile app, UI/UX Design, Content marketing

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Khoa Học Tự Nhiên
Đại học,
Công nghệ thông tin,
Giỏi
2014
-
2018

Các dịch vụ của Toan_Tran

Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp
Giá 1 ngày 800.000 đ