Giới Thiệu

Du học sinh 6 năm tại Quảng Tây, Trung Quốc
Phiên dịch viên Hội Phiên dịch Đông Nam Á

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kỹ năng Photoshop Kỹ năng Edit Video Kỹ năng Tin học Văn Phòng Kỹ năng Giao tiếp Ứng xử Kỹ năng Thuyết trình

Ngôn Ngữ

- -

Các dịch vụ của Tran_Dung

DỊCH THUẬT TRUNG- VIỆT VIỆT- TRUNG (Giản thể- Phồn thể)
Giá cố định 85.000 đ