Giới Thiệu

Du học sinh 6 năm tại Quảng Tây, Trung Quốc
Phiên dịch viên Hội Phiên dịch Đông Nam Á

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kỹ năng Photoshop Kỹ năng Edit Video Kỹ năng Tin học Văn Phòng Kỹ năng Giao tiếp Ứng xử Kỹ năng Thuyết trình

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Tran_Dung

DỊCH THUẬT TRUNG- VIỆT VIỆT- TRUNG (Giản thể- Phồn thể)
Giá cố định 85.000 đ