Giới Thiệu

Chuyên ngành: Biên- phiên dịch
Có kinh nghiệm 1 năm dịch thuật tại Công ty Dịch Thuật Uy tín- Chất lượng nhất Đà Nẵng

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch/ Biên soan

Ngôn Ngữ

-

Học Vấn

Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Đà Nẵng
Biên Phiên dịch
2016
Các hoạt động:CLB Dịch thuật CETI của Trường Đại Học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng

Các dịch vụ của Tran_Thi_Thanh_Nhan

Dịch thuật hai chiều Việt- Anh và Anh- Việt. Chất lượng cao,...
Giá từ 45.000 đ