Giới Thiệu

Freelance Translator cặp ngôn ngữ Anh <-> Việt, Trung -> Việt
Voice dẫn radio, tin tức, TVC

Kỹ Năng Chuyên Môn

Translating Voice talent

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Tran_Vi_Thao

Voice Talent - Dịch Thuật Anh - Việt - Anh Và Trung - Việt
Giá 1 giờ 700.000 đ