Giới Thiệu

 Tôi là Trần Xuân Phong, chuyên lập trình web với các ngôn ngữ lập trình PHP (laravel).


Tôi tốt nghiệp Cao đẳng FPT
 (2016), chuyên ngành Công nghệ thông tin. Với 3,5 năm kinh nghiệm, tôi đã từng hợp tác với các công ty như  BZC market, Halo lighting,.. và đã hoàn thành nhiều dự án lập trình web.

Có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh. Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

lập trình web PHP (laravel)

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Cao đẳng FPT (2016)

Các dịch vụ của Tran_Xuan_Phong

Chuyên lập trình web với ngôn ngữ lập trình PHP (laravel).
Giá 1 giờ 150.000 đ