Giới Thiệu

Thiết Kế Banner - Poster - FaceBook Ads/Social Media - Namecard - Standee - Flyer - Brochure - Branding - Thiệp mời - Menu - Website Banner - Presentation. Có GU 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign

Các dịch vụ của TrongDu

SOCIAL MEDIA TEMPLATES_FASHION
Giá cố định 350.000 đ
Nhận diện thương hiệu
Giá cố định 5.000.000 đ