Giới Thiệu

Tôi là Full-Stack Developer tại một Công ty Nhật Bản trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Có nghiệm nhiều dự án lớn - nhỏ, mới - cũ thuộc nền tảng Web. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

ReactJS Docker HTML/CSS VueJS PHP Javascript MySQL NextJS

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Đà Lạt
Đại học,
Công Nghệ Thông tin,
Khá
2016
-
2020

Các dịch vụ của Trung_Dang

Lập trình web vừa và nhỏ, chất lượng, theo yêu cầu; Hỗ trợ...
Giá 1 giờ 100.000 đ