Giới Thiệu

Mình là sinh viên năm 3 của chuyên ngành ngoại ngữ. Mình có khả năng sử dụng 4 ngôn ngữ là Anh, Trung, Ý và Hàn.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Văn Lang
Đại học,
Ngoại ngữ,
Cử nhân
2019
-
2023

Các dịch vụ của Truongkun

Gia Sư Giảng Dạy Tiếng Anh
Giá 1 giờ 150.000 đ