Giới Thiệu

Tôi là Đặng Diệp Mỹ Tuyên, chuyên thực hiện các công việc của một kế toán thuế, thuế TNCN, bảo hiểm xã hội, tư vấn thuế, dịch vụ kế toán trọn gói và phụ trách thêm các vấn đề nội bộ như:
- Tăng giảm bảo hiểm khi có nhân viên ra vào
- Làm hồ sơ hưởng các chế độ của bảo hiểm.
- Tính lương và lập bảng chuyển lương cho nhân viên.
- Thực hiện giao dịch ngân hàng.
- Soạn các quy trình nội bộ tư vấn cho khách hàng để hoàn thiện bộ máy công ty.

Tôi có 3 năm kinh nghiệm trong nghề và 
biết sử dụng phần mềm Smart Pro, TS 24.

Kỹ Năng Chuyên Môn

kế toán thuế thuế bảo hiểm xã hội tư vấn thuế dịch vụ kế toán kế toán nội bộ

Học Vấn

Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh
Kế toán doanh nghiệp

Các dịch vụ của Tuyen_Dang

Kế toán thuế, thuế TNCN, bảo hiểm xã hội, tư vấn thuế, dịch vụ...
Giá từ 500.000 đ
Hoàn thuế thu nhập cá nhân, tư vấn và hướng dẫn các quy định về...
Giá cố định 200.000 đ