Giới Thiệu

Lập trình viên Excel VBA  có kinh nghiệm 2 năm lập trình cho các dự án lớn nhỏ

Kỹ Năng Chuyên Môn

VBA with Excel VBA with Outlook VBA with Web browser VBA with UIautomation

Ngôn Ngữ

- -

Các dịch vụ của VBA_VuongNguyen

Nhận Làm Trọn Gói Các Job Liên Quan Đến Ngôn Ngữ Lập Trình VBA.
Giá từ 200.000 đ