Giới Thiệu

Lập trình viên Excel VBA  có kinh nghiệm 2 năm lập trình cho các dự án lớn nhỏ

Kỹ Năng Chuyên Môn

VBA with Excel VBA with Outlook VBA with Web browser VBA with UIautomation

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của VBA_VuongNguyen

Nhận Làm Trọn Gói Các Job Liên Quan Đến Ngôn Ngữ Lập Trình VBA.
Giá từ 200.000 đ