Giới Thiệu

Phạm Việt Anh, sinh năm 1995, sinh sống tại Hà Nội.
Có kinh nghiệm lên hình Youtube, soạn kịch bản, tự lồng giọng, có thể edit video (yêu cầu cung cấp hình ảnh, video tư liệu)
Có thể thu âm giọng truyền cảm, giọng review công nghệ, thu âm quảng cáo.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thu âm chất lượng cao

Ngôn Ngữ

- -

Học Vấn

Đại học Văn hóa Hà Nội
Cử nhân,
Văn hóa Truyền thông,
Khá
2013
-
2017
Các hoạt động:Trưởng ban Văn nghệ CLB SVTN khoa Văn hóa học

Các dịch vụ của Viet_Anh_Milo

MC, Thu Âm Giọng Bắc Chuẩn, Edit Video, Quay Dựng Video Youtube
Giá từ 250.000 đ