Giới Thiệu

Hi my name is Ngoc, I'm a freelancer of Game Design. I can receive work such as Character Design, Envinronment Concept Art, Back ground, Props and Item game Mobile. I'm  Passionate about background illustration, character illustration. (stylized concept art)

Kỹ Năng Chuyên Môn

Background Item Game Mobile Character Design Concept Art Environment and Characater

Học Vấn

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
Đại học,
Ngôn ngữ anh,
Cử Nhân
2016
-
2018
Các hoạt động:Chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông
Lên kế hoạch truyền thông, event về các chương trình của khoa. Chạy marketing, thiết kế banner, photobooth, vé, in ấn,....cho event trong khoa

Các dịch vụ của Vo_Bao_Ngoc

Thiết kế, vẽ nhân vật, background, Props, Item game mobile...
5.0 (1)
Giá 1 giờ 200.000 đ

Các Đánh Giá của Vo_Bao_Ngoc

Nguyen_Thu