Giới Thiệu

Chào mọi người, tôi là Vũ Ngọc Tú,  thành thạo các ngôn ngữ .net MVC, entity, API, webservice (5 năm), sql server, oracle (10 năm)

Tôi đã có bằng kỹ sư CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội (2007). Có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh, tiếng Nhật.

Cảm ơn và rất mong có cơ hội được hợp tác cùng quý đối tác!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

.net MVC entity API webservice sql server oracle

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Bằng kỹ sư CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

Học Vấn

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các dịch vụ của Vu_Ngoc_Tu

Nhận xây dựng và phát triển hệ thống web, thành thạo sql...
Giá 1 giờ 300.000 đ