Giới Thiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp: thiết kế logo, câu slogan, hệ thống bộ giấy văn phòng (danh thiếp, phong bì thư, kẹp tài liệu, giấy mời, chứng từ, hóa đơn các loại, bìa trình cứng,…), đồng phục, sản phẩm phục vụ bán hàng,…

- Thiết kế sân khấu, thiết kế các ấn phẩm để phục vụ quảng bá sự kiện như: Banner, Backdrop, Brochure, Poster,…-Biết làm video motion graphics- Edit video

-Thiết kế các ấn phẩm phục vụ quảng cáo online (website, youtube, fangpage, …) • Tìm kiếm đề tài và dựng các video theo concept có sẵn

Kỹ Năng Chuyên Môn

After Effect, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Maya

Học Vấn

FPT Arena Multimedia
Đại học,
MỸ thuật đa phương tiện,
Khá
2018
-
2021
Các hoạt động:CÔNG TY CPTT HEXA MEDIA03/2019 - 02/2020 Designer - Thiết kế sân khấu, thiết kế các ấn phẩm để phục vụ quảng bá sự kiện như: Banner, Backdrop, Brochure, Poster,…-Biết làm video motion graphics- Edit video CÔNG TY CPTT WISOX05/2017 - 12/2018 Designer -Thiết kế bao bì in ấn, các sản phẩm văn phòng -Thiết kế logo bộ nhận diện thương hiệu CÔNG TY CPTT NAGANUMA07/2020 - 10/2022 Designer -Thiết kế bao bì in ấn, các sản phẩm văn phòng -Thiết kế các ấn phẩm phục vụ quảng cáo online (website, youtube, fangpage, …) • Tìm kiếm đề tài và dựng các video theo concept có sẵn
sản phẩm đã làm :https://www.behance.net/vquangtonhttps://www.behance.net/gallery/104140763/aaa

Các dịch vụ của Vu_Quang_Toan

Thiết kế với giá cả hợp lý chuyên tâm vào sản phẩm
Giá từ 500.000 đ