Giới Thiệu

Mình là Sang, mình có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thương hiệu, UX-UI Design

Kỹ Năng Chuyên Môn

Adobe Photoshop Adobe XD Adobe Ilutrator

Các dịch vụ của Vusang

Thiết kế nhận diện thương hiệu
Giá cố định 5.000.000 đ
Thiết kế UI UX, Thiết kế giao diện App, giao diện web
Giá cố định 6.000.000 đ