Giới Thiệu

Kinh nghiệm 3 năm biên phiên dịch doanh nghiệp. Chuyên các văn bản pháp lý, hướng dẫn, thư từ.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên phiên dịch

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

TOEIC 980
T3
2018
T3
2020
Nơi Cấp: IIG VIETNAM

Học Vấn

ĐH Luật TP HCM
Cử nhân,
Luật Chất lượng Cao,
Trung bình
2014
-
2018

Các dịch vụ của WenWenTran

Dịch Thuật Doanh Nghiệp Anh-Việt/Việt-Anh Đảm Bảo Chất...
Giá cố định 150.000 đ