Giới Thiệu

- Thành thạo phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Indesign. Có thể sử dụng Premiere để dựng clip ngắn, clip thuyết trình.
- Có khả năng viết bài, kỹ năng chụp ảnh tốt.
- Kỹ năng lên ý tưởng nhanh, layout và màu sắc sử dụng tốt.
- Nghe nói đọc viết thành thạo Anh ngữ.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop, Illustrator, Indesign, Photography

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Bằng chuyên viên thiết kế đồ họa
Hiện Tại
Nơi Cấp: Trung tâm tin học IDC

Học Vấn

Đại học Hoa Sen
Anh ngữ

Các dịch vụ của WindyTang

Thiết kế đồ họa giá tốt
Giá từ 1.500.000 đ