Giới Thiệu

- Thành thạo phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Indesign. Có thể sử dụng Premiere để dựng clip ngắn, clip thuyết trình.
- Có khả năng viết bài, kỹ năng chụp ảnh tốt.
- Kỹ năng lên ý tưởng nhanh, layout và màu sắc sử dụng tốt.
- Nghe nói đọc viết thành thạo Anh ngữ.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop, Illustrator, Indesign, Photography

Ngôn Ngữ

-

Chứng Chỉ

Bằng chuyên viên thiết kế đồ họa
Hiện Tại
Nơi Cấp: Trung tâm tin học IDC

Học Vấn

Đại học Hoa Sen
Anh ngữ

Các dịch vụ của WindyTang

Thiết kế đồ họa giá tốt
Giá từ 1.500.000 đ