Giới Thiệu

Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế lập trình website cũng như làm việc tự do.
Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm thiết kế đồ họa.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop Illustrator Coreldraw Camtasia Proshow Producer Php Mysql Html Css Jquery Bootstrap Laravel Wordpress

Chứng Chỉ

Design
Developer

Học Vấn

ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Học Viện IPMAC
Trung Tâm Reach

Các dịch vụ của Xoan_Nguyen

Thiết kế Banner, Poster quảng cáo
Giá cố định 350.000 đ