Giới Thiệu

Tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học. 
Có kinh nghiệm dịch phim, dịch chương trình giải trí, dịch webtoon.
Có kỹ năng edit và làm phụ đề video.

Kỹ Năng Chuyên Môn

tiếng Hàn tiếng Anh biên dịch viết lách làm phụ đề edit video

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Topik 3

Học Vấn

ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
Đại học,
Hàn Quốc học
2016
-
2021

Các dịch vụ của Yeonie1912

Biên dịch tài liệu tiếng Hàn Quốc
Giá từ 60.000 đ