Giới Thiệu

Tôi đã thành thạo việc sử dụng Photoshop và Illustrator, Indesign.
Tôi chắc chắn có thể giúp bạn thiết kế ra những gì bạn yêu cầu nhưng nếu thấy không hợp thì tôi sẽ chỉnh sửa lại 1 chút theo ý tôi nếu bạn không có ý kiến gì.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dàn trang thiết kế Thiết kế poster

Các dịch vụ của ZioKairon2306

Thiết Kế Poster, Logo, Brochure, Chỉnh Sửa Photoshop
5.0 (5)
Giá 1 giờ 500.000 đ

Các Đánh Giá của ZioKairon2306