Giới Thiệu

Chuyện nhận thiết kế logo, brochue, poster, name card, hình bìa fanpage, 
Thiết kế content theo giới trẻ, thu hút lượt tương tác,.....

Kỹ Năng Chuyên Môn

AI, PTS , COREL

Ngôn Ngữ

-

Các dịch vụ của Andepzaivodich95

Mình nhận thiết kế tất cả các mảng-Giá ưu đãi – Nhanh...
Giá cố định 300.000 đ