Giới Thiệu

Edit video gaming , youtube , âm nhạc, có thể chèn memes, chuyển cảnh, slow motion, chèn subtitles, etc...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Edit Video

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Blue_viehoang

Edit Video Gaming, Youtube, Âm Nhạc theo yêu cầu
Giá cố định 50.000 đ