Giới Thiệu

Làm website theo yêu cầu của khách hàng. Có kinh nghiệm làm các web tin tức, web giới thiệu công ty, web bán hàng, web quản lý erp, csm...

Kỹ Năng Chuyên Môn

lập trình web Backend Erp Wordpress Website

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Bug_500

Hiện chưa có dịch vụ nào.