Giới Thiệu

Tôi là Đặng Minh Châu, team của tôi bao gồm 5 thành viên có thể lập trình android và lập trình backend, frontend

Tôi đã tốt nghiệp Cao đẳng FPT
, đã hoàn thành nhiều dự án lập trình, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình android backend frontend

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Dang_minh_chau

Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ