Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Đặng Thanh Quyên

Tôi nhận hướng dẫn các tour 
Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn từ 3 đến 10 người. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Ngoại ngữ Tiếng Nhật Hướng dẫn viên Thuyết minh

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên quốc tế
T9
2024
148190551
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch

Các dịch vụ của Dang_thanh_quyen

Hướng dẫn viên du lịch miền Trung - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam...
Giá từ 400.000 đ