Giới Thiệu

Tôi là David Tuấn, đã có 5 năm kinh nghiệm trong phát triển web

My skills Back-end:

1. Strongs ASP.NET MVC Razor ( Net framework and Net core).
2. Strongs microsoft technical.
3. Strongs Restfull API ( JSON, XML, POST, GET, PUT, GET ).
4. Strongs Entity Framework code first.
5. Strong Linq , T-SQL ( SQL Server ).

My skills Font-end:

1. Strongs HTML, Css, Jquery, Bootstrap, Ajax.
2. Basic Angularjs, Reactjs.

Tôi đã tốt nghiệp 
Đại Học Trường Hutech University chuyên ngành công nghệ phần mềm (2015), đã hoàn thành nhiều dự án lập trình, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình Backend Frontend WebAPI C# ASP.NET ASP.NET Core

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của David_tuan

Nhận lập trình Backend và Frontend - C#, ASP.NET, ASP.NET CORE
Giá 1 giờ 170.000 đ