Giới Thiệu

Em tên Đoan, sinh năm 2001, hiện là freelancer editor, tutor.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Đồ họa Luật Gia sư

Ngôn Ngữ

- -

Học Vấn

ĐH Luật TP. HCM
Đại học,
Luật,
Cử nhân
2019
-
2023

Các dịch vụ của Ddoan

Nhận edit video theo yêu cầu
Giá 1 giờ 120.000 đ
Gia sư các môn toán, lý, hóa, anh cấp 1 và cấp 2
Giá 1 giờ 75.000 đ