Giới Thiệu

Em tên Đoan, sinh năm 2001, hiện là freelancer editor, tutor.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Đồ họa Luật Gia sư

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Luật TP. HCM
Đại học,
Luật,
Cử nhân
2019
-
2023

Các dịch vụ của Ddoan

Nhận edit video theo yêu cầu
5.0 (1)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Gia sư các môn toán, lý, hóa, anh cấp 1 và cấp 2
Giá 1 giờ 75.000 đ

Các Đánh Giá của Ddoan

Tin_Tin
5 sao