Giới Thiệu

1 năm kinh nghiệm mảng media tại công ty marketing MV Life, 2 tháng kinh nghiệm cộng tác quay dựng chuyên đề báo tuổi trẻ

Kỹ Năng Chuyên Môn

Video Editer

Ngôn Ngữ

-

Học Vấn

ĐH Sư Phạm Đà Nẵng
Đại Học,
Báo Chí,
Khá
2017
-
2020

Các dịch vụ của Diamond25799

Edit Video + Lyrics Nhạc
Giá cố định 500.000 đ
Thực hiện video về travel, marketing, ….
Giá 1 ngày 250.000 đ