Giới Thiệu

Tôi là Đinh Tứ Quí, chuyên lập trình lập trình C#, Nodejs, React JS và các sản phẩm liên quan Open-source

Tôi có chứng chỉ Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) được cấp ở Ấn Độ. Đã hoàn thành nhiều dự án lập trình ứng dụng, có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh.


Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình C# Nodejs React JS

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Dinh_tu_qui

Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS
Giá 1 giờ 150.000 đ