Giới Thiệu

Hoạt động nghệ thuật từ năm 2010 cho đến nay(2022)
Bắt đầu làm Freelance chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa từ năm 2018 cho đến nay.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Premiere

Chứng Chỉ

DIPLOMA IN MULTIMEDIA
Hiện Tại
9111
Nơi Cấp: ARENA-HCM-8 APROTRAIN

Học Vấn

Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia
Chứng chỉ,
Thiết Kế Đồ Họa,
Khá

Các dịch vụ của Dinhphuoc

Nhận Thiết Kế Theo Yêu Cầu Mọi Ý Tưởng
Giá 1 giờ 250.000 đ