Giới Thiệu

Họ tên: Trần Thiện Tài
Nghề nghiệp: lập trình viên phần mềm.
Đã có 4 kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm, tham gia nhiều dự án cho các khách hàng Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ.

Kỹ Năng Chuyên Môn

C# Java Spring VueJs Angular Microservice Webservice Quarkus, Kubenertes Design Pattern

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Cần Thơ
Đại Học,
Công nghệ thông tin,
Chính quy
2013
-
2017
Tốt nghiệp đh năm 2017, sau đó đi làm ở các công ty phần mềm cho đến nay.

Dịch vụ của Fluwins

Thiết Kế Gia Công Phần Mềm
Giá 1 ngày 500.000 đ