Giới Thiệu

Tôi không phải là một Designer chuyên nghiệp, nhưng là một người đam mê làm design :)))

Kỹ Năng Chuyên Môn

Adobe Illustrator Adobe Photoshop

Các dịch vụ của Iamndt

Vẽ chân dung thành avatar hoạt hình trong 24 giờ
Giá cố định 100.000 đ