Giới Thiệu

Em là Lâm sinh viên năm 3 chuyên ngành cơ khí, em có 2 năm kinh nghiệm về thiết kể chỉnh sửa các videos 2d thành thạo các phần mêm như pr và ae.

Kỹ Năng Chuyên Môn

edit pr,ae

Các dịch vụ của Lam_nguyen_huu

Edit, Quay Dựng Video 2d Theo Yêu Cầu
Giá 1 giờ 50.000 đ