Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Lê Quang Tiến

Tôi nhận hướng dẫn các tour miền Nam và miền Tây, cụ thể từ Nha Trang trở vào. Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp 40 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: Đ
ất Việt, Sun shine, ... đặc biệt chuyên tour học sinh, trẻ em

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên du lịch Thuyết minh Thuyết trình MC Gala, hội nghị

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
T7
2025
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Các dịch vụ của Le_quang_tien

HDV Du Lịch Miền Nam và Miền Tây
Giá từ 300.000 đ