Giới Thiệu

Có kinh nghiệm viết content, viết bài theo yêu cầu, dịch thuật

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết lách

Học Vấn

Đại học sư phạm Hà Nội
Đại học,
Ngữ văn
2020
-
2024
Các hoạt động:CLB Truyền thông

Các dịch vụ của Leanbinh

Viết và dịch thuật giá rẻ
Giá cố định 30.000 đ