Giới Thiệu

Be an enthusiastic person

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật Chứng từ xuất khẩu

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Cử nhân,
Tiếng Anh thương mại,
Khá
2016
-
2020
Vừa tốt nhiệp

Các dịch vụ của Linhld

Dịch thuật website/sách/truyện
Giá cố định 50.000 đ