Giới Thiệu

*****

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế Dịch thuật Edit video

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Arene Multimedia
ADIM,
Thiết kế đồ họa - Làm phim - 3D
2018
-
2021

Các dịch vụ của Long_tuan

Thiết kế theo chuẩn. Phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn của...
Giá từ 1.000.000 đ