Giới Thiệu

Thành thạo thiết kế 2D Autocad, chuyên thiết kế thiết bị, phân xưởng sản xuất, nhà máy sản xuất  thực phẩm, mỹ phẩm, dược, bao bì,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thành thạo thiết kế 2D Autocad

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Trường Đại học Nông Lâm Huế
Đại học,
Công nghệ thực phẩm,
giỏi
2017
-
2022

Các dịch vụ của Maitrang14

Thiết kế 2D giá rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ