Giới Thiệu

4 năm kinh nghiệm quay phim + edit trong nhiều lĩnh vực khác nhau: 
- Highlight
- Kỷ yếu
- MV
- Phim ngắn
- Phim dài
- TVC

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dựng Phim - Quay Phim

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội
Đại Học,
Quay Phim Điện Ảnh,
Chưa tốt nghiệp
2019
-
2023
Các hoạt động:Quay dựng, sản xuất phim - video

Các dịch vụ của Nalulu02033105

Quay Dựng Video - Film
Giá 1 giờ 150.000 đ