Giới Thiệu

Dịch văn bản, dịch sách truyện, phim ảnh Tiếng Trung

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên phiên dịch

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Hà Nội
Đaij Học,
Ngôn Ngữ Trung Quốc,
Khá
2015
-
2019

Các dịch vụ của Ngocanh189

Nhận Biên/Phiên Dịch Tài Liệu, Văn Bản, Phim Ảnh, Video Clip...
Giá 1 giờ 50.000 đ