Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Anh Đức

Tôi nhận hướng dẫn các tour Đà Nẵng, Huế, Hội An. Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 10 đến 35 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: C
ty Seven Star, Âu Lạc, Đồng Hành Việt, Tuấn Dũng,....

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên du lịch Thuyết trình Thuyết minh

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
T10
2020
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Các dịch vụ của Nguyen_anh_duc

Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An (Tiếng Anh, Tiếng...
Giá từ 500.000 đ