Giới Thiệu

Xin chào,
Tôi là Nguyễn Minh Trí - chuyên nhận lập trình ReactJS 

Tôi đã có 4 năm kinh nghiệm làm việc vai trò Front-end Developer với ReactJs, Redux, Redux-saga, Javascipt

Tôi đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Công Nghệ Thông Tin tại ĐH Văn Hiến.
Và đã hoàn thành được nhiều dự án về thiết kế website và phát triển hệ thống.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình ReactJS Redux Redux-saga REST API CSS3/HTML5/LESS/SASS

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Nguyen_minh_tri

Nhận lập trình ReactJS
Giá 1 giờ 250.000 đ