Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Thị Anh Thường

Tôi nhận hướng dẫn các tour Đà Nẵng Huế. Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 4 đến 48 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: R
oad Travel Hội An, Hoa Hồng, TNC Travel, HGH travel, Travel Mây

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên du lịch Thuyết minh Thuyết trình

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thể hướng dẫn viên du lịch Quốc Tês
T8
2023
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Các dịch vụ của Nguyen_thi_anh_thuong

Hướng dẫn viên du lịch khu vực Đà Nẵng - Huế (Tiếng Anh)
Giá từ 400.000 đ